94% answers 94% questions Something used for cooking 94 Toucan bird picture 94 94% level 149
Our Partners | Yashoda Mahila Mandal
+ (91) 9322298327 | yashoda.mm@gmail.com

 

 • Shivajirao Annasaheb Patil Medical Charitable Trust
 • Alert India, Vashi
 • Prakalpagrastha Mahila Aghadi, Navi Mumbai
 • Lions Club, Vashi
 • Innerwheel Club, Vashi
 • Innerwheel Club, Ambarnath Hills
 • Khari Kalwa Belapur Shetkari Sanghatana, Navi Mumbai
 • Samanway Sanstha,¬†Navi Mumbai
 • Helping Hands, Mumbai
 • Streemukti Sanghatana, Navi Mumbai
 • Nestle Company
 • Maharashtra Seva Sangh Maitri Division
 • Maharashtra Mahila Parishad
 • Ranpakhra Samajik Sanstha
 • Manv Vikas Sanghatang
 • Maratha Bhavan Mandal, Vashi
 • Sakal Newspaper
 • Saam News Channel
 • Pudhari Newspaper
 • Dhrusti Channel